پارسا بختیاری

پارسا بختیاری

سرپرست تیم بازی سازی، علاقه‌مند و فعال در حوزه موتور یونیتی و برنامه نویس C#

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1397

امین مواساتی

امین مواساتی

متخصص نرم افزار ZBrush و 3DMax

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1397

هادی علیزاده

هادی علیزاده

علاقه‌مند و فعال در حوزه موتور یونیتی

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1397

محمد دانشیاب

محمد دانشیاب

علاقه‌مند و فعال در حوزه، متخصص 3DMax و نرم افزار طراحی Painter Substance

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1399

علی حسینی

علی حسینی

علاقه‌مند و فعال در حوزه موتور یونیتی و برنامه نویس C#

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1398

محمد سلمانی

محمد سلمانی

برنامه نویس php و لاراول

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1397