مسعود محررزاده

مسعود محررزاده

سرپرست تیم سئو الفبایت، متخصص سئو و دیجیتال مارکتینگ، استراتژیست محتوا

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1397

امین بخشی

امین بخشی

متخصص سئو و دیجیتال مارکتینگ، استراتژیست محتوا، متخصص سوشیال مدیا

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1397