محمد حسین صفری

محمد حسین صفری

برنامه نویس پایتون

عضو تیم الفبایت از زمستان سال 1398

 

علیرضا نظری

علیرضا نظری

برنامه نویس VueJS

عضو تیم الفبایت از زمستان سال 1398

 

امین محمدیان

امین محمدیان

Cloud Engineer

عضو تیم الفبایت از تابستان سال 1397